Lectura de textos

Joan Martínez Porcell

Aquest fou un manual docent de gran acceptació. Amb un recull de textos fonamentals tant de la història antiga i medieval com de la moderna i contemporània, es proposa un exercici pràctic de la comprensió del text i la seva articulació en el seu entorn. S'inclou una fitxa tècnica amb preguntes i observacions que facilitin tant el diàleg sobre l'autor com el comentari de text. Els textos treballats van des del mite de la caverna de Plató o les meditacions metafísiques de Descartes fins a la genealogia de la moral de F. Nietzsche; el final de la filosofia de M. Heidegger; les investigacions lògiques de K. Popper o la Crítica de la raó instrumental de M. Horkheimer.

Lang: CATALÀ
COMPUTERE-READERS


IPHONE/IPAD


ANDROIDS


KINDLE


KOBO