El començament de l'ésser i l'ésser del pensar.

Joan Martínez Porcell

El pensament d'un món creat, tal com ho afirmem els cristians, no podia deixar neutral la qüestió metafísica de l'origen de l'ésser. L'esforç de Tomàs en fonamentar l'ésser des de Déu va aportar nombroses novetats enfront del pensament grec. La primera d'aquestes novetats va ser la distinció entre substància i existència, doncs, si fins llavors els grecs donaven per suposada l'existència de la substància, ara tot es capgira. La substància és, sobretot, creada amb una existència que no es pot donar mai per suposada, per això la metafísica cristiana és existencial.

Lang: CATALÀ
COMPUTERE-READERS


IPHONE/IPAD


ANDROIDS


KINDLE


KOBO