El Don del ser

Joan Martínez Porcell

No es tracta d'un manual, ni tampoc d'un llibre amb pretensions d'investigació científica. De fet, amb prou feines se'ns donen unes someres referències dels filòsofs o teòlegs que serveixen de fil conductor a la meditació, molt personal, que fa l'autor. I, no obstant això, es tracta en realitat del resultat de molts anys d'elaboració d'una postura pròpia en el tema central de la metafísica. El nivell de la reflexió queda ja insinuat amb els noms dels autors que Martínez Porcell va utilitzant en la seva exposició: Jaume Bofill, E. Przywara, G. Siewerth, J. B. Lotz, H. U. von Balthasar, C. Fabro, Leonardo Polo i V. E. Frankl.”(extracte de la recensió de Josep Mª Coll. S.J)

Lang: CATALÀ
COMPUTERE-READERS


IPHONE/IPAD


ANDROIDS


KINDLE


KOBO