Ésser i persona

Joan Martínez Porcell

Aquest llibre publicat és un recull d’apunts de classe on s’inclouen les principals inquietuds filosòfiques que responen als primers passos de la docència escolar. Publicat per primera vegada a PPU (Barcelona 1995) formà part, més tard, de "Dios, persona y conocimiento". Des del finalisme metafísic d’Aristòtil o la mútua influència de les causes, l’autor revisa les diverses concepcions de l'ens; la noció metafísica de subsistència; l'estructura de l'ésser concret i la superació de l'ordre formal. De fet, moltes de les qüestions sobre ésser i existència aquí solament albirades tindran un més explícit desenvolupament posterior. El nucli d’aquestes aportacions es mouen entorn de la metafísica existencial de Sant Tomàs d’Aquino.

Lang: CATALÀ
COMPUTERE-READERS


IPHONE/IPAD


ANDROIDS


KINDLE


KOBO