És raonable creure en Déu? - SÌROCCO 1

Joan Martínez Porcell

Déu és l'única Veritat Absoluta, i allò que Ell ens diu és veritable. Per això, la fe és totalment segura: perquè és l’adhesió i l’assentiment a aquesta única possibilitat. Així, podem dir que en la fe no hi cap el dubte objectiu sobre si el que creu és veritat o no; però també és cert que la fe no es fonamenta en l’evidència, i, per tant, permet la inquietud de pensament. En la fe del creient hi cap inquisició, recerca, investigació, aspiració a quelcom encara no assolit, però amb certesa. També el dubte i l’opinió són intranquils; i el saber també té intranquil·litat en el resultat de les seves inferències lògiques. Però en el cas de la fe es troben els dos elements junts: l’assentiment segur i la inquietud de pensament; i els dos amb igual força.

Lang: CATALÀ

epub
ISBN: 978-2-37197-006-9
mobi
ISBN: 978-2-37197-007-6




COMPUTER



E-READERS


IPHONE/IPAD


ANDROIDS


KINDLE


KOBO



Colección Sirocco