Joan Martínez Porcell

Web: http://www.joanmp.com/
Facebook: https://www.facebook.com/joanmartinezp
Twitter: https://twitter.com/joanbautis

CA: Neix a Barcelona el 16 d'abril de 1960. Estudis primaris, Batxillerat i COU a l'Institut Balmes (1977). Es Llicenciat en Teologia per la Facultat de Teologia de Burgos (1978- 1983). Es ordenat prevere el 10 de Juliol de 1983. Doblement Llicenciat en Filosofia, per la UNED (1986) i per la P.U. Sant. Thoma de Roma (1986-1988). Es doctor en Filosofia, per la Universitat de Barcelona (1992), amb la tesi sobre la incomunicabilitat ontològica de la persona. Professor ordinari de la Facultat de Filosofia de Catalunya, i professor catedràtic de la Universitat Ramon Llull. Ha estat vicari i rector de diverses parròquies (Sant Pius X, La Garriga i Bigues, Cardedeu i Cànoves). Arxiprest de Puiggraciós (1998- 2002). Vicari Episcopal del Vallès occidental des del 2002 al 2004. En el 2003 cursa estudi s d'islamologia al I.D.E.O (Institut dominicain d'études orientals) del Caire (Egipte). Fou vice-degà de la Facultat des del 1994 al 1997, i degà de la mateixa des de 2005 a 2012. Imparteix habitualment l'assignatura de Metafísica, i les Qüestions aprofundides de metafísica i teoria del coneixement. També com a cursos complementaris: L’experiència transcendental en J.B. Lotz, o l 'introducció a la lectura d 'ésser i temps de M. Heidedegger. Ha estat coordinador de diversos programes de doctorat i director del grup de recerca Pensar per Conviure, de diàleg islamo-cristià, admès als G.R.I.C (Groupes de recherches islamo-chrétien). Les principals línies d'investigació i estudi ha estat la metafísica, en especial de l'ésser finit, l'idealisme alemany i la filosofia islàmica. Es autor, entre altres llibres publicats, de: Metafísica de la persona. (P.P.U Barcelona. 1992) 2° ed (2009); Ésser i persona (P.P.U. Barcelona (1995); El començament de l’ésser i l 'ésser del pensar. (Facultats de Teologia i Filosofia de Catalunya. Barcelona. 1996); Aportacions al Pensament en diàleg a la llum de la Revelació, La mística cristiana i musulmana com a lloc d'encontre, (2004). Dios, persona y conocimiento, (Balmes. Barcelona (2009). Com a manuals docents ha publicat: Lectura de textos (2o edició) (2011) i Metafísica. MRR. Barcelona 2012) a Ha escrit nombrosos articles especialitzats a revistes de filosofia i diverses comunicacions i ponències.

ES: El Dr. Joan B. Martínez Porcell es profesor ordinario de la Facultad Eclesiástica de Filosofía de Catalunya, y catedrático de metafísica de la Facultad de Filosofía de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, de la cual fue decano. Nacido en Barcelona el 16 de abril de 1960, es licenciado en Teología por la Facultad de Burgos (1983) y licenciado en Filosofía por la UNED (1986) y por la Universidad de Santo Tomás de Roma (1988). Ordenado sacerdote en 1983, se doctoró en Filosofía por la Universidad de Barcelona (1992), con la tesis sobre la incomunicabilidad ontológica de la persona, de la cual existe una segunda edición (Metafísica de la persona. Editorial Balmes. Barcelona. 2007). Autor de diversos libros y monografías de metafísica, (Ésser i persona, P.P.U. Barcelona. 1995); el Don del Ser (1997) y El començament de l’ésser i l’ésser del pensar. FFC (1996), Dios, persona y conocimiento, Balmes, Barcelona. 2009). Realizó estudios de islamología en el I.D.E.O (Institut dominicain d’études orientals) del Cairo. Director del grupo Pensar per conviure y más tarde de la sección del G.R.I.C (Groupes de recherches islamo-chrétien) de Barcelona. Ha escrito numerosos artículos especializados en revistas de filosofía y ha participado en numerosos congresos.